(इंग्रजी आवृत्ती)
Gadchiroli district
rss जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय गडचिरोली आपले स्वागत करीत आहे !

मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

Gadchiroli districtGadchiroli district

मार्कंडा देव - चामोर्शी तालुक्यात मार्कंडा देव येथे भगवान शिवाचे पवित्र व प्राचीन मंदिर आहे. हे जिल्ह्यातील महत्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. मार्च महिन्यात महाशिवरात्रीला येथे भाविकांची प्रचंड गर्दी असते.

इतर महत्वाची माहिती

मार्कंडा देव-महाशिवरात्री पूजा (दि.२४/०२/२०१७)

  गडचिरोली जिल्हातील शेतजमिनीची तालुकानिहाय अभिलेख

  मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देषानुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील ध्वनि प्रदुषणाबाबत

   जि.प.गडचिरोली अंतर्गत अनुकंपा उमेदवाराची नियुक्तीकरिता अदयावत असणारी अंतिम सूची -२०१६

   जि.प.गडचिरोली अंतर्गत अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षाधीन अंतीम सूची -२०१६

  मा.न्यायाधिकरणाचे आदेशानुसार अव्वल कारकून संवर्गाची दि.१.१.१९९९ ते १.१.२०१६ या कालावधीची अंतीम जेष्टता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत

  मा.न्यायाधिकरणाचे आदेशानुसार लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.१.१.१९९९ ते १.१.२०१६ या कालावधीची अंतीम जेष्टता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत

   सन २०१६-१७ करिता गडचिरोली जिल्हातील रेती घाटांना ई-निविदा व ई-टेंडर मध्ये प्राप्त झालेली सवौच्च बोली धारकांची यादी

   नगर परिषद, गडचिरोली यांची प्रभाग रचनांची अधिसुचना प्रसिध्द करण्याबाबत

   नगर परिषद, देसाईगंज यांची प्रभाग रचनांची अधिसुचना प्रसिध्द करण्याबाबत

  जिल्हा परिषद,गडचिरोली आरोग्य विभागातील सर्वसाधारण बदल्या सन २०१५-२०१६ मधील सेवा जेष्ठता यादी.

   नगर रचना विभाग सबंधी माहिती

  गडचिरोली जिल्हातील तेंदू घटकांना मागील ३ वर्षात प्राप्त दरा बाबतची सूची 2016

  सामायिक अनुकंप प्रतीक्षा यादी वर्ग ३

  सामायिक अनुकंप प्रतीक्षा यादी वर्ग ४

  सन 2015-2016 च्या खरीप पिकांची सुधारीत नजर अंदाज पैसेवारी

  नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासाचा विशेष कृती कार्यक्रम सन २०१४-१५

  वर्षभरात गडचिरोली जिल्हात महाराष्ट्र शासनाने राबविलेले उपक्रम

  जिल्हा माहिती कार्यालय गडचिरोली (Blog Spot)

  महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५

  महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ ची प्रारूप अधिसूचना (जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली)

  सामाजिक न्याय विभागाअंर्तगत कार्यरत असलेल्या विविध महामंडळाच्या योजनाबाबतचे माहितीपत्रक

  गडचिरोली स्थाई आधार नोंदनी केन्द्रांची यादी(UID Permanent Enrollment Center)

  प्रेस नोट - राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकिकरण आणि ई-महाभूमी संगणीकृत 7/12 व इतर अभिलेख अद्यावतीकरण मध्ये मुलचेरा महाराष्ट्रात अव्वल .

  ई- फेरफार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा तालुका महाराष्ट्रात अव्वल.

   नागरिकांची सनद

  जिल्हा सेतू चालकाची माहिती

  गडचिरोली जिल्ह्यातील गाव नमुना १ क ची माहिती

  मिळकत पत्रिका

  विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची माहिती

  दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) लोकांची माहिती

आपला जिल्हा   ई-गव्हर्नन्स व नाविन्यपूर्ण प्रकल्प

  जिल्हा एका दृष्टीक्षेपात

  जिल्हा प्रशासनने राबविलेले उपक्रम

  रस्ते विकास विषयक माहिती

  विविध पायाभूत सुविधांचा विकास

  विविध योजनेच्या लाभार्थींची माहिती

  जिल्ह्यातील स्वयं सहायता बचत गट

  महत्वाचे ऐतिहासिक स्थळे

  जिल्ह्यातील आमदार व खासदार माहिती

  गडचिरोली जिल्ह्यातील गैर सरकारी संस्था

  जनगणना २०११ - जिल्हा माहिती

  कृषी व पिक उत्पादन

  फोटो गॅलरी

  पर्यटन

विभाग

  निवडणुक विभाग

  सार्वजनिक वितरण प्रणाली

  आपत्ती व्यवस्थापन

  जिल्ह्यातील इतर कार्यालये

  संगणीकरण - एनआयसी

नागरिकांसाठी सुविधा

  जिल्हा पद भरती सूचना व माहिती

  महाराष्ट्र शासन निर्यण(GR)शोधा

  राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल

  आपला ७/१२ पहा

Gadchiroli District Photo

गडचिरोली जिल्ह्याचे फोटोद्वारे दर्शन

आपला ७/१२ पहा - जिल्ह्यातील संगणकीकृत ७/१२ आता घरबसल्या इंटरनेट च्या माध्यमातून पाहता येईल.


ई-प्रशासन- जिल्हा प्रशासनाद्वारे विविध ई-गवर्नन्स प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. यामुळे नागरिकांना दर्जेदार सेवा देण्याचा प्रयत्न होत आहे...


वनहक्क कायदा २००६ अंमलबजावणी - जिल्हा प्रशासनाने वन हक्क कायद्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात वन पट्टाचे वितरण केले, त्याबद्दल ची माहिती...


गडचिरोली अगरबत्ती प्रकल्प - गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी व बेरोजगार युवक, युवतींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने GAP प्रकल्प कार्यान्वित केले आहे...

कौशल्य विकास कार्यक्रम - जिल्हा प्रशासनाद्धारे बेरोजगार युवकाकरीता कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो..

मा.राजे अम्ब्रीशराव राजे सत्यवानराव आत्राम
पालकमंत्री गडचिरोली जिल्हा

श्री.ए.एस.आर.नायक
जिल्हाधिकारी गडचिरोली

महाराष्ट्र शासन

मनरेगा

एगमार्कनेट

भारतीय डाक

न्यायालयीन

योजना अंतरपृष्ठ

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 19/07/2016

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली