बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत धानोरा

नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत धानोरा

30/12/2020 31/01/2021 पहा (1 MB)
नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत सिरोंचा

नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत सिरोंचा

30/12/2020 31/01/2021 पहा (645 KB)
नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत मुलचेरा

नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत मुलचेरा

30/12/2020 31/01/2021 पहा (870 KB)
नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत भामरागड

नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत भामरागड

30/12/2020 31/01/2021 पहा (600 KB)
नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत कुरखेडा

नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत कुरखेडा

30/12/2020 31/01/2021 पहा (2 MB)
नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत चामोर्शी

नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत चामोर्शी

30/12/2020 31/01/2021 पहा (2 MB)
नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत एटापल्ली

नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत एटापल्ली

30/12/2020 31/01/2021 पहा (1 MB)
नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत अहेरी

नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत अहेरी

30/12/2020 31/01/2021 पहा (965 KB)
नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत कोरची

नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक 2020 अधिसुचना – नगर पंचायत कोरची

30/12/2020 31/01/2021 पहा (1 MB)
चिचडोह बॅरेज प्रकल्प ता.चामोर्शी जिल्हा गडचिरोली प्रकल्पाकरिता खाजगी जमीन भूसंपादन करण्याबाबतची प्रकरणात अधिसूचना

चिचडोह बॅरेज प्रकल्प ता.चामोर्शी  जिल्हा गडचिरोली प्रकल्पाकरिता खाजगी जमीन भूसंपादन करण्याबाबतची प्रकरणात अधिसूचना

16/12/2020 16/01/2021 पहा (1 MB)
संग्रहित