बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
जिल्हा परिवर्तन समिति अंतर्गत Marketing Co-Ordinator या दिलेल्या जाहिरातीनुसार मुलाखत प्रक्रियेअंती अंतीम निकाल खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

जिल्हा परिवर्तन समिति अंतर्गत Marketing Co-Ordinator या दिलेल्या जाहिरातीनुसार मुलाखत प्रक्रियेअंती अंतीम निकाल खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

13/05/2022 20/05/2022 पहा (954 KB)
कोटगल उपसा सिंचन योजना ता . जिल्हा गडचिरोली भुमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादण करण्याबाबतचे प्रकरणात अंतीम निवडा प्रसिद्ध.

कोटगल उपसा सिंचन योजना ता . जिल्हा गडचिरोली भुमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादण करण्याबाबतचे प्रकरणात अंतीम निवडा प्रसिद्ध.

10/05/2022 10/06/2022 पहा (4 MB)
चिचडोह बॅरेज प्रकल्प ता. चामोर्शि जि. गडचिरोली भुमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादण करण्याबाबतचे प्रकरणात अंतीम निवडा प्रसिद्ध.

चिचडोह बॅरेज प्रकल्प ता. चामोर्शि जि. गडचिरोली भुमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादण करण्याबाबतचे प्रकरणात अंतीम निवडा प्रसिद्ध.

10/05/2022 10/06/2022 पहा (6 MB)
नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूका २०२२ गडचिरोली जिल्ह्यातील न . प गडचिरोली व देसाईगंज क्षेत्रातील प्रारूप प्रभाग रचनेच्या मसुदयावर आक्षेप, हरकती व सूचना मंगविणे बाबत.

नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूका २०२२ गडचिरोली जिल्ह्यातील न . प गडचिरोली व देसाईगंज क्षेत्रातील प्रारूप प्रभाग रचनेच्या मसुदयावर आक्षेप, हरकती व सूचना मंगविणे बाबत.

10/05/2022 23/05/2022 पहा (712 KB)
भूसंपादन अधिनियम , १८९४ अंतर्गत कलम १८ खालील वाढीव मोबदल्याची प्रकरणे या बाबतच्या प्राधान्यक्रम तपशीलाची यादी.

भूसंपादन अधिनियम , १८९४ अंतर्गत कलम १८ खालील वाढीव मोबदल्याची प्रकरणे या बाबतच्या प्राधान्यक्रम तपशीलाची यादी. मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथील पी आय. एल. ३४/२०१७ मधील मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेश नुसार कलम १८ चे संदर्भामध्ये प्राधान्यक्रमानुसार निधी उपलब्ध करून देणेबाबद.

11/02/2022 10/08/2022 पहा (391 KB)
अनुकंपा यादी वर्ग-४ ( जानेवारी २०२२ )

अनुकंपा यादी वर्ग-४ ( जानेवारी २०२२ )

30/04/2022 30/04/2023 पहा (104 KB)
अनुकंपा यादी वर्ग-३ ( जानेवारी २०२२)

अनुकंपा यादी वर्ग-३ ( जानेवारी २०२२)

30/04/2022 30/04/2023 पहा (188 KB)
संग्रहित