बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
आरटीपीसीआर लॅब भरतीची वैध / अवैध यादी प्रसिद्ध होण्याच्या तारीख पुढे ढकलण्याबाबत
आरटीपीसीआर लॅब भरतीची वैध / अवैध यादी प्रसिद्ध होण्याच्या तारीख पुढे ढकलण्याबाबत
27/07/2020 05/08/2020 पहा (287 KB)
ई-निविदा मुदतवाढ (शासकीय आश्रमशाळा केळी-पुरवठा)

ई-निविदा मुदतवाढ (शासकीय आश्रमशाळा केळी-पुरवठा)

22/07/2020 27/07/2020 पहा (253 KB)
ई-निविदा मुदतवाढ (शासकीय आश्रमशाळा अंडी-पुरवठा)

ई-निविदा मुदतवाढ (शासकीय आश्रमशाळा अंडी-पुरवठा)

22/07/2020 27/07/2020 पहा (441 KB)
ई-निविदा मुदतवाढ (शासकीय आश्रमशाळा भाजीपाला-पुरवठा)

ई-निविदा मुदतवाढ (शासकीय आश्रमशाळा भाजीपाला-पुरवठा)

22/07/2020 27/07/2020 पहा (293 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली आदेश दि. ०२/०५/२०२०

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली आदेश दि. ०२/०५/२०२०

02/05/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)
अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग ४

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग ४

27/02/2020 31/01/2021 पहा (128 KB)
अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग ३

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग ३

27/02/2020 31/01/2021 पहा (214 KB)
संग्रहित