बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली आदेश दि. ०२/०५/२०२०

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली आदेश दि. ०२/०५/२०२०

02/05/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)
जाहीर सूचना प्रसिद्धी – उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, अहेरी

जाहीर सूचना प्रसिद्धी – उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, अहेरी

28/02/2020 30/06/2020 पहा (784 KB)
रेती / वाळू ची अवैध उत्खनन बाबत उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली यांचे आदेश

रेती / वाळू ची अवैध उत्खनन बाबत उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली यांचे आदेश

13/03/2020 31/05/2020 पहा (2 MB)
कलम 11 (1) ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिध्द करणे व प्रतिवेदन सदर करण्याबाबत -गावे – कुनघाडा रे, नवेगाव रे, निमगाव रे – उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी जि. गडचिरोली

कलम 11 (1) ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिध्द करणे व प्रतिवेदन सदर करण्याबाबत -गावे – कुनघाडा रे, नवेगाव रे, निमगाव रे  – उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी जि. गडचिरोली

03/03/2020 31/05/2020 पहा (5 MB)
कलम 11 (1) ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिध्द करणे व प्रतिवेदन सदर करण्याबाबत -गावे – तळोधी मोकासा, खोर्दा चक, कुरुड, हिवरगाव, आमगाव महाल – उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी जि. गडचिरोली

कलम 11 (1) ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिध्द करणे व प्रतिवेदन सदर करण्याबाबत -गावे – तळोधी मोकासा, खोर्दा चक, कुरुड, हिवरगाव, आमगाव महाल – उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी जि. गडचिरोली

03/03/2020 31/05/2020 पहा (9 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल ( रेतीघाट) २०२०-२०२१

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल ( रेतीघाट) २०२०-२०२१

13/03/2020 31/05/2020 पहा (3 MB)
अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग ४

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग ४

27/02/2020 31/01/2021 पहा (128 KB)
अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग ३

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग ३

27/02/2020 31/01/2021 पहा (214 KB)
PIL 102/2012 कब्जे हक़्क़ / भाडेपट्ट्याने वाटप जमिनीचे आदेश प्रशिद्ध करणेबाबत

PIL 102/2012 कब्जे हक़्क़ / भाडेपट्ट्याने वाटप जमिनीचे आदेश प्रशिद्ध करणेबाबत

15/01/2019 31/05/2020
संग्रहित