बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
भुमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थपन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व परदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये कलम १९(१) बाबतीत अधिसूचना.

भुमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थपन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व परदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये कलम १९(१) बाबतीत अधिसूचना.

23/09/2022 07/10/2022 पहा (961 KB)
वडसा-गडचिरोली नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन प्रकल्पाकारीता खाजगी जमिन रेल्वे भूसंपादण अधिनियम १९८९ नुसार भूसंपादण करण्याबाबटचे राजपत्र.

वडसा-गडचिरोली नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन प्रकल्पाकारीता खाजगी जमिन रेल्वे भूसंपादण अधिनियम १९८९ नुसार भूसंपादण करण्याबाबटचे राजपत्र.

08/09/2022 23/09/2022 पहा (4 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्याबबात.

आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्याबबात.

27/06/2022 30/09/2022 पहा (9 MB)
अनुकंपा यादी वर्ग-४ ( जानेवारी २०२२ )

अनुकंपा यादी वर्ग-४ ( जानेवारी २०२२ )

30/04/2022 30/04/2023 पहा (104 KB)
अनुकंपा यादी वर्ग-३ ( जानेवारी २०२२)

अनुकंपा यादी वर्ग-३ ( जानेवारी २०२२)

30/04/2022 30/04/2023 पहा (188 KB)
संग्रहित