बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली करिता संगणक देखभाल व दुरुस्तीचे सेवा संविदेचा कराराकरीता दरपत्रक सादर करणेबाबत (दुसरी वेळ) सन 2024-25.

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली करिता संगणक देखभाल व दुरुस्तीचे सेवा संविदेचा कराराकरीता दरपत्रक सादर करणेबाबत (दुसरी वेळ) सन 2024-25.

04/07/2024 12/07/2024 पहा (892 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जेवन आणि अल्पोपहार पुरवठा करण्याकरीता दर निश्चीत करण्याबाबत (दुसरी वेळ) सन 2024-25.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जेवन आणि अल्पोपहार पुरवठा करण्याकरीता दर निश्चीत करण्याबाबत (दुसरी वेळ) सन 2024-25.

04/07/2024 12/07/2024 पहा (1,010 KB)
शासकीय वाहन क्र. MH-३३ C-१८९, जिल्हा पुरवठा अधिकारी गडचिरोली यांचे वाहन लिलावद्वारे विक्री करण्याबाबत.

शासकीय वाहन क्र. MH-३३ C-१८९, जिल्हा पुरवठा अधिकारी गडचिरोली यांचे वाहन लिलावद्वारे विक्री करण्याबाबत.

01/07/2024 10/07/2024 पहा (2 MB)
अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग 4

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग 4

31/01/2024 31/12/2025 पहा (496 KB)
अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग 3

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी वर्ग 3

31/01/2024 31/12/2025 पहा (508 KB)
संग्रहित