बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
महाराष्ट्र आपत्ति धोके व्यवस्थापन कार्यक्रम (एमडीआरएम ) अंतर्गत जिल्हा स्तरावर जिल्हा आपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी यांचे एक पद निवड प्रक्रियेद्वारे भरती बाबत.

महाराष्ट्र आपत्ति धोके व्यवस्थापन कार्यक्रम (एमडीआरएम ) अंतर्गत जिल्हा स्तरावर जिल्हा आपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी यांचे एक पद निवड प्रक्रियेद्वारे भरती बाबत.

Click Here to Apply

19/06/2022 30/06/2022 पहा (2 MB)
जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत नोडल अधिकारी एकल सेंटर या पदाच्या दिलेल्या जाहिरातीनूसार मुलाखत प्रक्रियेअंती अंतिम निकाल खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत नोडल अधिकारी एकल सेंटर या पदाच्या दिलेल्या जाहिरातीनूसार मुलाखत प्रक्रियेअंती अंतिम निकाल खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

14/06/2022 18/06/2022 पहा (752 KB)
नोडल अधिकारी एकल सेंटर या पदाच्या मुलाखती करिता अंतिम यादी.

नोडल अधिकारी एकल सेंटर या पदाच्या मुलाखती करिता अंतिम यादी.

10/06/2022 14/06/2022 पहा (75 KB)
नोडल अधिकारी एकल सेंटर या पदाचे प्रसिध्दपत्रक.

नोडल अधिकारी एकल सेंटर या पदाचे प्रसिध्दपत्रक.

08/06/2022 12/06/2022 पहा (814 KB)
नोडल अधिकारी एकल सेंटर या पदाकरिता अपात्र उमेदवारांची यादी

नोडल अधिकारी एकल सेंटर या पदाकरिता अपात्र उमेदवारांची यादी

07/06/2022 09/06/2022 पहा (139 KB)
नोडल अधिकारी एकल सेंटर या पदाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

नोडल अधिकारी एकल सेंटर या पदाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

07/06/2022 09/06/2022 पहा (41 KB)
जिल्हा परिवर्तन समिती (Distrct Transofmation Committee) अंतर्गत नोडल अधिकारी एकल सेंटर या पदाची नियुक्ती करण्याबाबत.

जिल्हा परिवर्तन समिती (Distrct Transofmation Committee) अंतर्गत नोडल अधिकारी एकल सेंटर या पदाची नियुक्ती करण्याबाबत.

31/05/2022 05/06/2022 पहा (90 KB)
जिल्हा परिवर्तन समिति अंतर्गत Marketing Co-Ordinator या दिलेल्या जाहिरातीनुसार मुलाखत प्रक्रियेअंती अंतीम निकाल खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

जिल्हा परिवर्तन समिति अंतर्गत Marketing Co-Ordinator या दिलेल्या जाहिरातीनुसार मुलाखत प्रक्रियेअंती अंतीम निकाल खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

13/05/2022 20/05/2022 पहा (954 KB)
Marketing Co-ordinator या पदाच्या मुलाखत करीता पात्र उमेदवाराची अंतिम यादी.

Marketing Co-ordinator या पदाच्या मुलाखत करीता पात्र उमेदवाराची अंतिम यादी.

26/04/2022 10/05/2022 पहा (514 KB)
Marketing Co-ordinator ह्या पदाच्या मुलाखती करीत निवळ झालेल्या उमेदवांऱाकरीत महत्वाची सूचना.

Marketing Co-ordinator ह्या पदाच्या मुलाखती करीत निवळ झालेल्या उमेदवांऱाकरीत महत्वाची सूचना.

29/04/2022 09/05/2022 पहा (1 MB)