बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
खरीप हंगाम सन २०१९-२०२० अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्याबाबत

खरीप हंगाम सन २०१९-२०२० अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्याबाबत

04/01/2020 29/02/2020 पहा (3 MB)
कोटगल बॅरेज प्रकल्प ( बुडीत क्षेत्रातील खाजगी जमीन संपादन प्रकरण ) जाहीर नोटीस

कोटगल बॅरेज प्रकल्प ( बुडीत क्षेत्रातील खाजगी जमीन संपादन प्रकरण ) जाहीर नोटीस

09/01/2020 25/01/2020 पहा (8 MB)
अनुकंपा यादी वर्ग-४ ( जानेवारी २०१९)

अनुकंपा यादी वर्ग-४ ( जानेवारी २०१९)

31/01/2019 31/12/2019 पहा (192 KB)
अनुकंपा यादी वर्ग-३ ( जानेवारी २०१९)

अनुकंपा यादी वर्ग-३ ( जानेवारी २०१९)

31/01/2019 31/12/2019 पहा (798 KB)
गडचिरोली जिल्ह्यातील स्वातंत्र सैनिकांची यादी

गडचिरोली जिल्ह्यातील स्वातंत्र सैनिकांची यादी

21/12/2018 21/12/2019 पहा (591 KB)
भूमिसंपादन अधिनियम १८९४ अंतर्गत कलम १८ अंतर्गत माननीय दिवाणी न्यायालयानी पारित केलेल्या आदेशाची यादी

भूमिसंपादन अधिनियम १८९४ अंतर्गत कलम १८ अंतर्गत माननीय दिवाणी न्यायालयानी पारित केलेल्या आदेशाची यादी

23/10/2018 23/10/2019 पहा (961 KB)
खरीप २०१७ मध्ये कापूस व धान पिकांवर किडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप यादी (तिसरा टप्पा)

खरीप २०१७ मध्ये कापूस व धान पिकांवर किडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप यादी (तिसरा टप्पा)

17/10/2018 17/10/2019
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पात्र आपले सरकार सेवा केंद्रांची यादी

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पात्र आपले सरकार सेवा केंद्रांची यादी

29/08/2019 30/09/2019 पहा (3 MB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ कलम १९(१ ) अधिसूचना

भूसंपादन अधिनियम २०१३ कलम १९(१ ) अधिसूचना

20/07/2019 30/09/2019 पहा (1 MB)
अनुकंपा तत्वावर उमेदवारांची सन 2018 ची अंतिम यादी

अनुकंपा तत्वावर उमेदवारांची सन 2018 ची अंतिम यादी

12/02/2019 30/09/2019 पहा (4 MB)