बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
नगर परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2022 च्या संबंधाने गडचिरोली व देसाईगंज नगर परिषदांची अंतीम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे बाबत

नगर परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2022 च्या संबंधाने गडचिरोली व देसाईगंज नगर परिषदांची अंतीम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे बाबत

09/06/2022 30/06/2022 पहा (6 MB)
गडचिरोली व देसाईगंज नगर परिषदांच्या आरक्षणाबाबत नोटिस

गडचिरोली व देसाईगंज नगर परिषदांच्या आरक्षणाबाबत नोटिस

10/06/2022 30/06/2022 पहा (462 KB)
चिचडोह बॅरेज प्रकल्प ता. चामोर्शि जि. गडचिरोली भुमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादण करण्याबाबतचे प्रकरणात अंतीम निवडा प्रसिद्ध.

चिचडोह बॅरेज प्रकल्प ता. चामोर्शि जि. गडचिरोली भुमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादण करण्याबाबतचे प्रकरणात अंतीम निवडा प्रसिद्ध.

10/05/2022 10/06/2022 पहा (6 MB)
कोटगल उपसा सिंचन योजना ता . जिल्हा गडचिरोली भुमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादण करण्याबाबतचे प्रकरणात अंतीम निवडा प्रसिद्ध.

कोटगल उपसा सिंचन योजना ता . जिल्हा गडचिरोली भुमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादण करण्याबाबतचे प्रकरणात अंतीम निवडा प्रसिद्ध.

10/05/2022 10/06/2022 पहा (4 MB)
नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूका २०२२ गडचिरोली जिल्ह्यातील न . प गडचिरोली व देसाईगंज क्षेत्रातील प्रारूप प्रभाग रचनेच्या मसुदयावर आक्षेप, हरकती व सूचना मंगविणे बाबत.

नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूका २०२२ गडचिरोली जिल्ह्यातील न . प गडचिरोली व देसाईगंज क्षेत्रातील प्रारूप प्रभाग रचनेच्या मसुदयावर आक्षेप, हरकती व सूचना मंगविणे बाबत.

10/05/2022 23/05/2022 पहा (712 KB)
जिल्हा परिवर्तन समिति अंतर्गत Marketing Co-Ordinator या दिलेल्या जाहिरातीनुसार मुलाखत प्रक्रियेअंती अंतीम निकाल खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

जिल्हा परिवर्तन समिति अंतर्गत Marketing Co-Ordinator या दिलेल्या जाहिरातीनुसार मुलाखत प्रक्रियेअंती अंतीम निकाल खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

13/05/2022 20/05/2022 पहा (954 KB)
Marketing Co-ordinator या पदाच्या मुलाखत करीता पात्र उमेदवाराची अंतिम यादी.

Marketing Co-ordinator या पदाच्या मुलाखत करीता पात्र उमेदवाराची अंतिम यादी.

26/04/2022 10/05/2022 पहा (514 KB)
Marketing Co-ordinator ह्या पदाच्या मुलाखती करीत निवळ झालेल्या उमेदवांऱाकरीत महत्वाची सूचना.

Marketing Co-ordinator ह्या पदाच्या मुलाखती करीत निवळ झालेल्या उमेदवांऱाकरीत महत्वाची सूचना.

29/04/2022 09/05/2022 पहा (1 MB)
रेती / वाळू घाट ई- लिलाव २०२१-२०२२ करीत जाहीर सूचना.

रेती / वाळू घाट ई- लिलाव २०२१-२०२२ करीत जाहीर सूचना.

26/04/2022 28/04/2022 पहा (242 KB)
जिल्हा परिवर्तन समिति अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरूपात मानधन तत्वावर करार पद्धतीने जिल्हा निवड समितीद्वारे प्रत्यक्ष मुलाखतीने भरावयाची Marketing Co-ordinator पदाचे सुधारित कार्यक्रम प्रसिद्ध करण्याबाबत

जिल्हा परिवर्तन समिति अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरूपात मानधन तत्वावर करार पद्धतीने जिल्हा निवड समितीद्वारे प्रत्यक्ष मुलाखतीने भरावयाची Marketing Co-ordinator पदाचे सुधारित कार्यक्रम प्रसिद्ध करण्याबाबत

13/04/2022 26/04/2022 पहा (2 MB)