भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
पाणी गुणवत्ता व सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमातर्गत जिल्हा व उप-विभागीय पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळाकरिता कंत्राटी तत्वावर रसायनी , अनुजैविक तंज्ञ , प्रयोगशाळा सहाय्यक व प्रयोगशाळा मदतनिस या पदाकरिता मुलाखतीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

पाणी गुणवत्ता व सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमातर्गत जिल्हा व उप-विभागीय पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळाकरिता कंत्राटी तत्वावर रसायनी , अनुजैविक तंज्ञ , प्रयोगशाळा सहाय्यक व प्रयोगशाळा मदतनिस या पदाकरिता मुलाखतीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

18/07/2019 26/07/2019 डाउनलोड (3 MB)
अंतिम सुधारित उत्तरसूची कंत्राटी प्रयोगशाळा सहायक पदाकरिता

अंतिम सुधारित उत्तरसूची कंत्राटी प्रयोगशाळा सहायक पदाकरिता

16/07/2019 23/07/2019 डाउनलोड (482 KB)
अंतिम सुधारित उत्तरसूची कंत्राटी प्रयोगशाळा मदतनीस पदाकरिता

अंतिम सुधारित उत्तरसूची कंत्राटी प्रयोगशाळा मदतनीस पदाकरिता

16/07/2019 23/07/2019 डाउनलोड (469 KB)
आक्षेपाबाबत सूचना

आक्षेपाबाबत सूचना

15/07/2019 22/07/2019 डाउनलोड (28 KB)
प्रयोगशाळा मदतनीस पोस्टसाठी उत्तर की

प्रयोगशाळा मदतनीस पोस्टसाठी उत्तर की

14/07/2019 21/07/2019 डाउनलोड (206 KB)
प्रयोगशाळा सहाय्यक पोस्टसाठी उत्तर की

प्रयोगशाळा सहाय्यक पोस्टसाठी उत्तर की

14/07/2019 21/07/2019 डाउनलोड (197 KB)
अनुजैविक तंज्ञ पोस्टसाठी उत्तर की

अनुजैविक तंज्ञ पोस्टसाठी उत्तर की

14/07/2019 21/07/2019 डाउनलोड (198 KB)
रसायनी पोस्टसाठी उत्तर की
रसायनी पोस्टसाठी उत्तर की
14/07/2019 21/07/2019 डाउनलोड (196 KB)
संग्रहित