भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
संगणक शिक्षक लेखी परीक्षा गुण यादी आणि प्रॅक्टिकल परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

संगणक शिक्षक लेखी परीक्षा गुण यादी आणि प्रॅक्टिकल परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

09/09/2019 13/09/2019 पहा (6 MB)
क्रिडा शिक्षक अपात्र यादी

क्रिडा शिक्षक अपात्र यादी

04/09/2019 13/09/2019 पहा (110 KB)
क्रिडा शिक्षक पात्र यादी

क्रिडा शिक्षक पात्र यादी

04/09/2019 13/09/2019 पहा (63 KB)
संगणक शिक्षक अपात्र यादी

संगणक शिक्षक अपात्र यादी

04/09/2019 12/09/2019 पहा (88 KB)
संगणक शिक्षक पात्र यादी

संगणक शिक्षक पात्र यादी

04/09/2019 12/09/2019 पहा (184 KB)
कला शिक्षक अपात्र यादी

कला शिक्षक अपात्र यादी

04/09/2019 12/09/2019 पहा (153 KB)
कला शिक्षक मुलाखातीस अपात्र उमेदवारांची यादी

कला शिक्षक मुलाखातीस अपात्र उमेदवारांची यादी

04/09/2019 12/09/2019 पहा (159 KB)
कला शिक्षक मुलाखातीस पात्र उमेदवारांची यादी

कला शिक्षक मुलाखातीस पात्र उमेदवारांची यादी

04/09/2019 12/09/2019 पहा (67 KB)
संग्रहित