बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
( लोकसभा /विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ ) विविध प्रकारचे कामाचे ऑनलाईन अल्प मुदती ई- निविदा सूचना प्रसिध्द करणेबाबत.

( लोकसभा /विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ )
विविध प्रकारचे कामाचे ऑनलाईन अल्प मुदती ई- निविदा सूचना प्रसिध्द करणेबाबत.

16/02/2024 28/02/2024 पहा (1 MB)
जिल्हाअधिकारी कार्यालय गडचिरोली परिसरातील उपहारगृह इमारतीचे लिलाव करण्याबाबत.

जिल्हाअधिकारी कार्यालय गडचिरोली परिसरातील उपहारगृह इमारतीचे लिलाव करण्याबाबत.

15/02/2024 23/02/2024 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली अधिनस्त डि. व्ही. वाहन क्रमांक MH-12 AH-9595 (Ambassador Classic 1800) वाहन मोडीत काढून लिलावाव्दारे विक्री करणेबाबत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली अधिनस्त डि. व्ही. वाहन क्रमांक MH-12 AH-9595 (Ambassador Classic 1800) वाहन मोडीत काढून लिलावाव्दारे विक्री करणेबाबत.

14/02/2024 29/02/2024 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी, एटापल्ली यांचे शासकीय वाहन क्रमांक MH-33 C-0322 (बोलेरो) वाहन मोडीत काढून लिलावाव्दारे विक्री करणेबाबत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी, एटापल्ली यांचे शासकीय वाहन क्रमांक MH-33 C-0322 (बोलेरो) वाहन मोडीत काढून लिलावाव्दारे विक्री करणेबाबत.

14/02/2024 29/02/2024 पहा (1 MB)
संग्रहित