बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
पाच वर्षासाठी खाणपट्टे लिलावाकरीता ई-निविदा (e-Tendering) व ई-लिलाव(e-Auction) – प्रथम लिलाव 

पाच वर्षासाठी खाणपट्टे लिलावाकरीता ई-निविदा (e-Tendering) व ई-लिलाव(e-Auction) – प्रथम लिलाव

22/01/2022 05/02/2022 पहा (4 MB)
रेतीगट (वाळूगट) लिलावाकरीता ई-निविदा(e-Action) चतुर्थ लिलाव सन 2021-22

रेतीगट (वाळूगट) लिलावाकरीता ई-निविदा(e-Action) चतुर्थ लिलाव सन 2021-22

14/01/2022 28/01/2022 पहा (5 MB)
सन 2021-2022,2022-2023,2023-2024 या तीन स्वतंत्र वर्षासाठी रेतीगट वाळुगट लिलावाकरीता ई-निविदा ( e-Tendering) व ई-लिलाव ( e-Auction) सुचना तृतीय लिलाव

सन 2021-2022,2022-2023,2023-2024 या तीन स्वतंत्र वर्षासाठी रेतीगट वाळुगट लिलावाकरीता ई-निविदा ( e-Tendering) व ई-लिलाव ( e-Auction) सुचना तृतीय लिलाव

24/12/2021 24/01/2022 पहा (6 MB)
संग्रहित