बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने 3 महिने पर्यंतच्या कालावधीकरिता सेवाकर तत्वावर खालील पदे (RTPCR LAB करिता) भरण्याकरिता

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने 3 महिने पर्यंतच्या कालावधीकरिता सेवाकर तत्वावर खालील पदे (RTPCR LAB करिता) भरण्याकरिता
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने 3 महिने पर्यंतच्या कालावधीकरिता सेवाकर तत्वावर खालील पदे (RTPCR LAB करिता) भरण्याकरिता

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने 3 महिने पर्यंतच्या कालावधीकरिता सेवाकर तत्वावर खालील पदे (RTPCR LAB करिता) भरण्याकरिता

11/07/2020 20/07/2020 पहा (1 MB)