बंद

महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करणे यासाठी “महाराजस्व अभियान” राबविणेबाबत तसेच “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्स्व” संकल्पनेतंर्गत विविध उपक्रम राबविण्याकरिता गडचिरोली जिल्हयामध्ये 10 शिबिर घेण्याबाबत

महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करणे यासाठी “महाराजस्व अभियान” राबविणेबाबत तसेच “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्स्व” संकल्पनेतंर्गत विविध उपक्रम राबविण्याकरिता गडचिरोली जिल्हयामध्ये 10 शिबिर घेण्याबाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करणे यासाठी “महाराजस्व अभियान” राबविणेबाबत तसेच “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्स्व” संकल्पनेतंर्गत विविध उपक्रम राबविण्याकरिता गडचिरोली जिल्हयामध्ये 10 शिबिर घेण्याबाबत

महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करणे यासाठी “महाराजस्व अभियान” राबविणेबाबत तसेच “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्स्व” संकल्पनेतंर्गत विविध उपक्रम राबविण्याकरिता गडचिरोली जिल्हयामध्ये 10 शिबिर घेण्याबाबत

25/11/2021 08/12/2021 पहा (1 MB)