बंद

पाणी गुणवत्ता व सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमातर्गत जिल्हा व उप-विभागीय पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळाकरिता कंत्राटी तत्वावर रसायनी , अनुजैविक तंज्ञ , प्रयोगशाळा सहाय्यक व प्रयोगशाळा मदतनिस या पदाकरिता मुलाखतीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

पाणी गुणवत्ता व सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमातर्गत जिल्हा व उप-विभागीय पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळाकरिता कंत्राटी तत्वावर रसायनी , अनुजैविक तंज्ञ , प्रयोगशाळा सहाय्यक व प्रयोगशाळा मदतनिस या पदाकरिता मुलाखतीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
पाणी गुणवत्ता व सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमातर्गत जिल्हा व उप-विभागीय पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळाकरिता कंत्राटी तत्वावर रसायनी , अनुजैविक तंज्ञ , प्रयोगशाळा सहाय्यक व प्रयोगशाळा मदतनिस या पदाकरिता मुलाखतीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

पाणी गुणवत्ता व सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमातर्गत जिल्हा व उप-विभागीय पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळाकरिता कंत्राटी तत्वावर रसायनी , अनुजैविक तंज्ञ , प्रयोगशाळा सहाय्यक व प्रयोगशाळा मदतनिस या पदाकरिता मुलाखतीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

18/07/2019 26/07/2019 पहा (3 MB)