बंद

नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूका २०२२ गडचिरोली जिल्ह्यातील न . प गडचिरोली व देसाईगंज क्षेत्रातील प्रारूप प्रभाग रचनेच्या मसुदयावर आक्षेप, हरकती व सूचना मंगविणे बाबत.

नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूका २०२२ गडचिरोली जिल्ह्यातील न . प गडचिरोली व देसाईगंज क्षेत्रातील प्रारूप प्रभाग रचनेच्या मसुदयावर आक्षेप, हरकती व सूचना मंगविणे बाबत.
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूका २०२२ गडचिरोली जिल्ह्यातील न . प गडचिरोली व देसाईगंज क्षेत्रातील प्रारूप प्रभाग रचनेच्या मसुदयावर आक्षेप, हरकती व सूचना मंगविणे बाबत.

नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूका २०२२ गडचिरोली जिल्ह्यातील न . प गडचिरोली व देसाईगंज क्षेत्रातील प्रारूप प्रभाग रचनेच्या मसुदयावर आक्षेप, हरकती व सूचना मंगविणे बाबत.

10/05/2022 23/05/2022 पहा (712 KB)