बंद

जि.प. गडचिरोली अंतर्गत अनुसूचित जमातीचे सरळसेवा पदभरती २०१९: मूळ दस्ताऐवज तपासणी करीता उमेदवारांची तात्पुरती यादी

जि.प. गडचिरोली अंतर्गत अनुसूचित जमातीचे सरळसेवा पदभरती २०१९: मूळ दस्ताऐवज तपासणी करीता उमेदवारांची तात्पुरती यादी
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
जि.प. गडचिरोली अंतर्गत अनुसूचित जमातीचे सरळसेवा पदभरती २०१९: मूळ दस्ताऐवज तपासणी करीता उमेदवारांची तात्पुरती यादी

जि.प. गडचिरोली अंतर्गत अनुसूचित जमातीचे सरळसेवा पदभरती २०१९ : मूळ दस्ताऐवज तपासणी करीता उमेदवारांची तात्पुरती यादी

28/01/2020 30/01/2020 पहा (3 MB)