बंद

जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत Technical Officer व Data Analyst पदासाठी चाळणी परीक्षा, प्रात्याक्षिक परीक्षा व मुलाखत (सरासरी) मध्ये एकूण प्राप्त गुण ( 60 पैकी ) प्राप्त झालेल्या गुणांनुसार निवड व प्रतिक्षा यादी

जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत Technical Officer व Data Analyst पदासाठी चाळणी परीक्षा, प्रात्याक्षिक परीक्षा व मुलाखत (सरासरी) मध्ये एकूण प्राप्त गुण ( 60 पैकी ) प्राप्त झालेल्या गुणांनुसार निवड व प्रतिक्षा यादी
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत Technical Officer व Data Analyst पदासाठी चाळणी परीक्षा, प्रात्याक्षिक परीक्षा व मुलाखत (सरासरी) मध्ये एकूण प्राप्त गुण ( 60 पैकी ) प्राप्त झालेल्या गुणांनुसार निवड व प्रतिक्षा यादी

जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत Technical Officer व Data Analyst पदासाठी चाळणी परीक्षा, प्रात्याक्षिक परीक्षा व मुलाखत (सरासरी) मध्ये एकूण प्राप्त गुण ( 60 पैकी ) प्राप्त झालेल्या गुणांनुसार निवड व प्रतिक्षा यादी

20/10/2021 27/10/2021 पहा (92 KB)