बंद

जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरुपात मानधन तत्वावर करार पध्दतीने जिल्हा निवड समितीद्वारे मुलाखतीने भरावयाची 1) Technical Officer 2) Development Specialist 3) Data Analyst 4) Agriculture Specialist 5) Coordinator 6) Steno या पदांकरीता अंतीम पात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरुपात मानधन तत्वावर करार पध्दतीने जिल्हा निवड समितीद्वारे मुलाखतीने भरावयाची 1) Technical Officer 2) Development Specialist 3) Data Analyst 4) Agriculture Specialist 5) Coordinator 6) Steno या पदांकरीता अंतीम पात्र उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरुपात मानधन तत्वावर करार पध्दतीने जिल्हा निवड समितीद्वारे मुलाखतीने भरावयाची 1) Technical Officer 2) Development Specialist 3) Data Analyst 4) Agriculture Specialist 5) Coordinator 6) Steno या पदांकरीता अंतीम पात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरुपात मानधन तत्वावर करार पध्दतीने जिल्हा निवड समितीद्वारे मुलाखतीने भरावयाची 1) Technical Officer 2) Development Specialist 3) Data Analyst 4) Agriculture Specialist 5) Coordinator 6) Steno या पदांकरीता अंतीम पात्र उमेदवारांची यादी

01/10/2021 05/10/2021 पहा (8 MB)