बंद

जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरुपात मानधन तत्वावर करार पध्दतीने जिल्हा निवड समितीद्वारे मुलाखतीने भरावयाची सल्लागार व लघूलेखक पदाचे सुधारीत कार्यक्रम खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरुपात मानधन तत्वावर करार पध्दतीने जिल्हा निवड समितीद्वारे मुलाखतीने भरावयाची सल्लागार व लघूलेखक पदाचे सुधारीत कार्यक्रम खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरुपात मानधन तत्वावर करार पध्दतीने जिल्हा निवड समितीद्वारे मुलाखतीने भरावयाची सल्लागार व लघूलेखक पदाचे सुधारीत कार्यक्रम खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरुपात मानधन तत्वावर करार पध्दतीने जिल्हा निवड समितीद्वारे मुलाखतीने भरावयाची सल्लागार व लघूलेखक पदाचे सुधारीत कार्यक्रम खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

20/09/2021 30/09/2021 पहा (106 KB)