बंद

जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत सल्लागार व लघु लेखक पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादीवरील आलेल्या आक्षेपाचे निराकरण

जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत सल्लागार व लघु लेखक पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादीवरील आलेल्या आक्षेपाचे निराकरण
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत सल्लागार व लघु लेखक पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादीवरील आलेल्या आक्षेपाचे निराकरण

जिल्हा परिवर्तन समिती अंतर्गत सल्लागार व लघु लेखक पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादीवरील आलेल्या आक्षेपाचे निराकरण

30/09/2021 05/10/2021 पहा (2 MB)