बंद

जिल्हा निवड समिती मार्फत संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (एम.बी.बी.एस.) ची रिक्त पदे भरण्यासाठी हरकत मागविणेबाबत संक्षिप्त कार्यक्रम

जिल्हा निवड समिती मार्फत संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (एम.बी.बी.एस.) ची रिक्त पदे भरण्यासाठी हरकत मागविणेबाबत संक्षिप्त कार्यक्रम
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
जिल्हा निवड समिती मार्फत संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (एम.बी.बी.एस.) ची रिक्त पदे भरण्यासाठी हरकत मागविणेबाबत संक्षिप्त कार्यक्रम

जिल्हा निवड समिती मार्फत संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (एम.बी.बी.एस.) ची रिक्त पदे भरण्यासाठी हरकत मागविणेबाबत संक्षिप्त कार्यक्रम

15/04/2020 17/04/2020 पहा (143 KB)