बंद

जिल्हा निवड समिती, गडचिरोली मार्फत कोरची,धानोरा,एटापल्ली, भामरागड,अहेरी व सिरोंचा तालुक्यातील वैद्यकीय अधिकारी, गट -अ (एमबीबीएस ) ची रिक्त पदे भरण्यासाठी संक्षिप्त कार्यक्रम

जिल्हा निवड समिती, गडचिरोली मार्फत कोरची,धानोरा,एटापल्ली, भामरागड,अहेरी व सिरोंचा तालुक्यातील वैद्यकीय अधिकारी, गट -अ (एमबीबीएस ) ची रिक्त पदे भरण्यासाठी संक्षिप्त कार्यक्रम
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
जिल्हा निवड समिती, गडचिरोली मार्फत कोरची,धानोरा,एटापल्ली, भामरागड,अहेरी व सिरोंचा तालुक्यातील वैद्यकीय अधिकारी, गट -अ (एमबीबीएस ) ची रिक्त पदे भरण्यासाठी संक्षिप्त कार्यक्रम

जिल्हा निवड समिती, गडचिरोली मार्फत कोरची,धानोरा,एटापल्ली, भामरागड,अहेरी व सिरोंचा तालुक्यातील वैद्यकीय अधिकारी, गट -अ (एम बी बी एस ) ची रिक्त पदे भरण्यासाठी संक्षिप्त कार्यक्रम

25/10/2018 31/10/2018 पहा (1 MB)