बंद

जिल्हा निवड समिती, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,गडचिरोली,अहेरी व भामरागड “कंत्राटी कला(कार्यानुभव) शिक्षक”,”कंत्राटी संगणक/निर्देशक” व कंत्राटी क्रीडा मार्गदर्शक ११ महिन्याच्या कराराने भरावयाच्या पदभरतीची जाहिरात

जिल्हा निवड समिती, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,गडचिरोली,अहेरी व भामरागड “कंत्राटी कला(कार्यानुभव) शिक्षक”,”कंत्राटी संगणक/निर्देशक” व कंत्राटी क्रीडा मार्गदर्शक ११ महिन्याच्या कराराने भरावयाच्या पदभरतीची जाहिरात
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
जिल्हा निवड समिती, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,गडचिरोली,अहेरी व भामरागड “कंत्राटी कला(कार्यानुभव) शिक्षक”,”कंत्राटी संगणक/निर्देशक” व कंत्राटी क्रीडा मार्गदर्शक ११ महिन्याच्या कराराने भरावयाच्या पदभरतीची जाहिरात

जिल्हा निवड समिती, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,गडचिरोली,अहेरी व भामरागड “कंत्राटी कला(कार्यानुभव) शिक्षक”,”कंत्राटी संगणक/निर्देशक” व कंत्राटी क्रीडा मार्गदर्शक ११ महिन्याच्या कराराने भरावयाच्या पदभरतीची जाहिरात

29/07/2019 16/08/2019 पहा (2 MB)