बंद

जिल्हा निवड समिती, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,गडचिरोली,अहेरी व भामरागड “कंत्राटी कला(कार्यानुभव) शिक्षक”,”कंत्राटी संगणक/निर्देशक” व कंत्राटी क्रीडा मार्गदर्शक या पदांसाठी उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी दिनांक १६/०८/२०१९ पर्यंत मुदत वाढ

जिल्हा निवड समिती, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,गडचिरोली,अहेरी व भामरागड “कंत्राटी कला(कार्यानुभव) शिक्षक”,”कंत्राटी संगणक/निर्देशक” व कंत्राटी क्रीडा मार्गदर्शक या पदांसाठी उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी दिनांक १६/०८/२०१९ पर्यंत मुदत वाढ
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
जिल्हा निवड समिती, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,गडचिरोली,अहेरी व भामरागड “कंत्राटी कला(कार्यानुभव) शिक्षक”,”कंत्राटी संगणक/निर्देशक” व कंत्राटी क्रीडा मार्गदर्शक या पदांसाठी उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी दिनांक १६/०८/२०१९ पर्यंत मुदत वाढ

जिल्हा निवड समिती, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,गडचिरोली,अहेरी व भामरागड “कंत्राटी कला(कार्यानुभव) शिक्षक”,”कंत्राटी संगणक/निर्देशक” व कंत्राटी क्रीडा मार्गदर्शक या पदांसाठी उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी दिनांक १६/०८/२०१९  पर्यंत मुदत वाढ

28/07/2019 16/08/2019 पहा (168 KB)