बंद

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा वर्ग 6 वी २०१९ साठी अर्ज करणेबाबत मुदतवाढ दिनांक १५/१२/२०१८

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा वर्ग 6 वी २०१९ साठी अर्ज करणेबाबत मुदतवाढ दिनांक १५/१२/२०१८
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा वर्ग 6 वी २०१९ साठी अर्ज करणेबाबत मुदतवाढ दिनांक १५/१२/२०१८

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा वर्ग 6 वी २०१९ साठी अर्ज करणेबाबत मुदतवाढ दिनांक १५/१२/२०१८

03/12/2018 15/12/2018 पहा (368 KB)