बंद

चामोर्शी नगर पंचायतीच्या दिनांक 15.11.2021 रोजी काढण्यात आलेल्या आरक्षण व सोडतीच्या मसूद्यावर आक्षेप नोंदविण्याबाबत

चामोर्शी नगर पंचायतीच्या दिनांक 15.11.2021 रोजी काढण्यात आलेल्या आरक्षण व सोडतीच्या मसूद्यावर आक्षेप नोंदविण्याबाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
चामोर्शी नगर पंचायतीच्या दिनांक 15.11.2021 रोजी काढण्यात आलेल्या आरक्षण व सोडतीच्या मसूद्यावर आक्षेप नोंदविण्याबाबत

चामोर्शी नगर पंचायतीच्या दिनांक 15.11.2021 रोजी काढण्यात आलेल्या आरक्षण व सोडतीच्या मसूद्यावर आक्षेप नोंदविण्याबाबत

15/11/2021 18/11/2021 पहा (213 KB)