बंद

गोंडवाना विद्यापीठ,गडचिरोली करिता मौजा – अडपल्ली ता.गडचिरोली येथील खाजगी जमीन भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादन करण्याबाबतचे प्रकरणात कलम १९ ची अधिसूचना

गोंडवाना विद्यापीठ,गडचिरोली करिता मौजा – अडपल्ली ता.गडचिरोली येथील खाजगी जमीन भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादन करण्याबाबतचे प्रकरणात कलम १९ ची अधिसूचना
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
गोंडवाना विद्यापीठ,गडचिरोली करिता मौजा – अडपल्ली ता.गडचिरोली येथील खाजगी जमीन भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादन करण्याबाबतचे प्रकरणात कलम १९ ची अधिसूचना

गोंडवाना विद्यापीठ,गडचिरोली करिता मौजा – अडपल्ली ता.गडचिरोली येथील खाजगी जमीन भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादन करण्याबाबतचे प्रकरणात कलम १९ ची अधिसूचना

21/09/2021 31/10/2021 पहा (3 MB)