बंद

गडचिरोली उपविभागातील सर्व रेतीघाटाचे ठिकाणी तसेच जिथुन गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतुक करता येईल अशा ठिकाणी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 144 अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश

गडचिरोली उपविभागातील सर्व रेतीघाटाचे ठिकाणी तसेच जिथुन गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतुक करता येईल अशा ठिकाणी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 144 अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
गडचिरोली उपविभागातील सर्व रेतीघाटाचे ठिकाणी तसेच जिथुन गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतुक करता येईल अशा ठिकाणी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 144 अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश

गडचिरोली उपविभागातील सर्व रेतीघाटाचे ठिकाणी तसेच जिथुन गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतुक करता येईल अशा ठिकाणी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 144 अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश

17/03/2020 30/04/2020 पहा (117 KB)