बंद

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्याबाबत

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्याबाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्याबाबत

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्याबाबत

06/11/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)