बंद

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत प्रक्षेत्र प्रशिक्षण भेटीसाठी भोजन व निवास व्यवस्थेसह वाहन पुरवठा साठी निविदा सूचना

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत प्रक्षेत्र प्रशिक्षण भेटीसाठी भोजन व निवास व्यवस्थेसह वाहन पुरवठा साठी निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत प्रक्षेत्र प्रशिक्षण भेटीसाठी भोजन व निवास व्यवस्थेसह वाहन पुरवठा साठी निविदा सूचना

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत प्रक्षेत्र प्रशिक्षण भेटीसाठी भोजन व निवास व्यवस्थेसह वाहन पुरवठा साठी निविदा सूचना

23/12/2021 29/12/2021 पहा (457 KB)