बंद

नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक -२०२० नामनिर्देशन / शपथपत्र 

अनु.क्र तपशील डाऊनलोड
नमुना २-इ – नामनिर्देशन पत्र नमुना २-इ – नामनिर्देशन पत्र
नमुना – २६ नमुना – २६
फॉर्म -एए फॉर्म -एए
फॉर्म बीबी फॉर्म बीबी

नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक -२०२० संबंधित माहिती

अनु.क्र तपशील डाऊनलोड
अधिसूचना अधिसूचना
एमसीएमसी ऑर्डर एमसीएमसी ऑर्डर