बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली

कोण कोणाचे विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. दिपक सिंगला, भाप्रसे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी collector[dot]gadchiroli[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 07132-222001 07132-222022
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. अनंत वालस्कर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी 07132-222003
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. गंगाराम तळपाळे निवासी उपजिल्हाधिकारी 07132-222005
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती.विजया जाधव उपजिल्हाधिकारी रोहयो 07132-222009
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. धनाजी पाटील उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 07132-222011
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती. कल्पना नीळ ( ठूबे ) उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी 07132-222011
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.जितेंद्र डोळस जिल्हाधिकारी यांचे लघुलेखक 07132-222001
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. शिवशंकर टेंभुर्णे जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी 07132-222509
छायाचित्र उपलब्ध नाही तहसीलदार आस्थापना 07132-222005
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.रणज्योतसिंग सोखी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी 07132-222005