बंद

बातम्या

फिल्टर:
छायाचित्र उपलब्ध नाही

“मा. जिल्हाधिकारी यांचा “कोविड -१९ साथरोगसंदर्भाने उचित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना नियमावली” आदेश दि. ०९/०१/२०२२

प्रकाशित केले: 11/01/2022

“मा. जिल्हाधिकारी यांचा “कोविड -१९ साथरोगसंदर्भाने उचित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना नियमावली” आदेश दि. ०९/०१/२०२२

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोविड १९ लसीकरण आदेश दि. १४/१२/२०२१

प्रकाशित केले: 21/12/2021

कोविड १९ लसीकरण आदेश दि. १४/१२/२०२१

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोविड-लस विशेष मोहीम २० ते २७ डिसेंबर २०२१

प्रकाशित केले: 16/12/2021

कोविड-लस विशेष मोहीम २० ते २७ डिसेंबर २०२१

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

मा. जिल्हाधिकारी यांचा “कोविड -१९ साथरोगसंदर्भाने सुधारित मार्गदर्शक सूचना” आदेश दि. ३०/११/२०२१

प्रकाशित केले: 07/12/2021

मा. जिल्हाधिकारी यांचा “कोविड -१९ साथरोगसंदर्भाने सुधारित मार्गदर्शक सूचना” आदेश दि. ३०/११/२०२१

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

मा. जिल्हाधिकारी यांचा “कोविड -१९ साथरोगसंदर्भाने  ब्रेक द चैन – सुधारित मार्गदर्शक सूचना” आदेश दि. १२/०८/२०२१

प्रकाशित केले: 12/08/2021

मा. जिल्हाधिकारी यांचा “कोविड -१९ साथरोगसंदर्भाने  ब्रेक द चैन – सुधारित मार्गदर्शक सूचना” आदेश दि. १२/०८/२०२१

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

मा. जिल्हाधिकारी यांचा “कोविड-१९ साथरोगसंदर्भाने सुरक्षित महाराष्ट्र अंतर्गत नियमावली” आदेश दि. ०३/०८/२०२१

प्रकाशित केले: 03/08/2021

मा. जिल्हाधिकारी यांचा “कोविड-१९ साथरोगसंदर्भाने सुरक्षित महाराष्ट्र अंतर्गत नियमावली” आदेश दि. ०३/०८/२०२१

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

मा. जिल्हाधिकारी यांचा “कोविड-१९ साथरोगसंदर्भाने सुरक्षित महाराष्ट्र अंतर्गत नियमावली” आदेश दि. २७/०६/२०२१

प्रकाशित केले: 28/06/2021

मा. जिल्हाधिकारी यांचा “कोविड-१९ साथरोगसंदर्भाने सुरक्षित महाराष्ट्र अंतर्गत नियमावली” आदेश दि. २७/०६/२०२१

अधिक