बंद

सार्वजनिक सुविधा

टपाल

दूरसंचार

जिल्हा दूरसंचार व्यवस्थापक

जिल्हा दूरसंचार व्यवस्थापक, कॉम्प्लेक्स, मुल रोड, गडचिरोली -442605

दूरध्वनी : 07132-222111

नगर पंचायत

नगर पंचायत एटापल्ली कार्यालय

नगर पंचायत एटापल्ली कार्यालय, ता. एटापल्ली जि. गडचिरोली

दूरध्वनी : 07136-223055

नगर पंचायत कार्यालय अहेरी

नगर पंचायत कार्यालय अहेरी, ता. अहेरी जि.गडचिरोली

दूरध्वनी : 07133-272150

नगर पंचायत कार्यालय भामरागड

नगर पंचायत कार्यालय भामरागड, ता. भामरागड जि. गडचिरोली

दूरध्वनी : 07134-220062

नगर पंचायत कुरखेडा कार्यालय

नगर पंचायत कुरखेडा कार्यालय, ता. कुरखेडा जि.गडचिरोली

दूरध्वनी : 07139-245183

नगर पंचायत कोरची कार्यालय

नगर पंचायत कोरची कार्यालय, ता. कोरची जि. गडचिरोली

दूरध्वनी : 07139-230128

नगर पंचायत चामोर्शी कार्यालय

नगर पंचायत चामोर्शी कार्यालय, ता. चामोर्शी जि.गडचिरोली

दूरध्वनी : 07135-236059

नगरपालिका

नगर परिषद आरमोरी

नगर पंचायत आरमोरी कार्यालय, ता.आरमोरी जि.गडचिरोली

दूरध्वनी : 07137-266603
Pincode: 441208

नगर परिषद गडचिरोली

नगर परिषद, धानोरा रोड, गडचिरोली -442605

दूरध्वनी : 07132-233379

नगर परिषद देसाईगंज

नगर परिषद देसाईगंज, जि-गडचिरोली

दूरध्वनी : 07137-272022

बँका

बँक ऑफ इंडिया

सिरोंचा

दूरध्वनी : 07131-233206

बँक ऑफ इंडिया

चामोर्शी

दूरध्वनी : 07135-235110

बँक ऑफ इंडिया

येनापूर ता. चामोर्शी जि. गडचिरोली

दूरध्वनी : 07135-240051

बँक ऑफ इंडिया

अहेरी

दूरध्वनी : 07133-272005

बँक ऑफ इंडिया

गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली-442605

दूरध्वनी : 07132-223101

महाविद्यालय / विद्यापीठ

गोंडवाना विद्यापीठ

गोंडवाना विद्यापीठ, कॉम्प्लेक्स, एमआयडीसी रोड, गडचिरोली -442605

दूरध्वनी : 07132-223352
वेबसाइट दुवा : https://gondwana.university

रुग्णालये

शासकीय सामान्य रुग्णालय

शासकीय सामान्य रुग्णालय, कॉम्प्लेक्स, मुल रोड, गडचिरोली -442605

दूरध्वनी : 07132-233101

विश्राम गृह

वीज

एमएसडीएल गडचिरोली

एमएसडीएल, विद्युत भवन, पोटेगाव रोड, गडचिरोली -442605

दूरध्वनी : 07132-233115
वेबसाइट दुवा : https://www.mahadiscom.in/