लोकप्रतिनिधी

अ.क्र. मा. आमदार/ खासदार यांचे नाव पदनाम निर्वाचन क्षेत्र पत्ता संपर्क क्रमांक
श्री. अशोक नेते खासदार गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र गडचिरोली
ता. गडचिरोली
जिल्हा- गडचिरोली
07132-233710
09823859799
09420757999
श्री. डॉ. देवराव मडगुजी होळी आमदार गडचिरोली विधानसभा क्षेत्र हनुमान वार्ड न.1
ता.चामोर्शी
जि. गडचिरोली
9404555827
श्री. अम्ब्रीशराव राजे सत्यवानराव आत्राम आमदार अहेरी विधानसभा क्षेत्र राजमहाल अहेरी
ता. अहेरी
जि. गडचिरोली
9422555678
श्री. कृष्णा दामाजी गजबे आमदार आरमोरी विधानसभा क्षेत्र पोटगाव
पो. विहिरगाव
ता.देसाईगंज
जि. गडचिरोली
9765239942