बंद

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा गडचिरोली अंतर्गत जिल्हा व उप-विभागीय प्रयोगशाळेच्या विविध कंत्राटी पदभरती अंतर्गत पात्र व अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

पदाचे नाव पी डी एफ
उमेदवारांना सूचना फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 32 केबी)
रसायनी : पात्र उमेदवार फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 0.7 एमबी)
रसायनी : अपात्र उमेदवार फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 135 केबी)
अनुजैविक तंज्ञ : पात्र उमेदवार फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 0.5 एमबी)
अनुजैविक तंज्ञ : अपात्र उमेदवार फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 321 केबी)
प्रयोगशाळा सहाय्यक : पात्र उमेदवार फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 8 एमबी)
प्रयोगशाळा सहाय्यक : अपात्र उमेदवार फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 7.8 एमबी)
प्रयोगशाळा मदतनिस : पात्र उमेदवार फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 8.1 एमबी)
प्रयोगशाळा मदतनिस : अपात्र उमेदवार फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 6.8 एमबी)