बंद

खरीप २०१७ मध्ये कापूस व धान पिकांवर किडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप यादी (पहिला टप्पा)

तहसीलचे नाव पीडीएफ फाईल
अहेरी फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 32 केबी)
आरमोरी फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 0.7 एमबी)
भामरागड फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 135 केबी)
चामोर्शी फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 0.5 एमबी)
धानोरा फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 321 केबी)
देसाईगंज (पहिला हफ्ता भाग १) फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 8.3 एमबी)
देसाईगंज (पहिला हफ्ता भाग २) फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 8.9 एमबी)
गडचिरोली(पहिला हफ्ता भाग १) फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 8 एमबी)
गडचिरोली(पहिला हफ्ता भाग २) फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 6. 7 एमबी)
कोरची फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 1.2 एमबी)
कुरखेडा फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 8.1 एमबी)
मुलचेरा फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 331 केबी)