दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
मह्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक 29/06/2019 डाउनलोड(153 KB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ 21/06/2018 डाउनलोड(639 KB)
लोकसेवा अध्यादेश 21/03/2018 डाउनलोड(274 KB)
जिल्हा एका दृष्टीक्षेपात 20/03/2018 डाउनलोड(58 KB)
नागरिकांची सनद 20/03/2018 डाउनलोड(4 MB)
गडचिरोली जिल्हा प्रोफाइल 20/03/2018 डाउनलोड(277 KB)
गडचिरोली जिल्हा प्रोफाईल (जनगणना २०११) 20/03/2018 डाउनलोड(464 KB)
महाराष्ट्र राज्य प्रोफाईल (जनगणना २०११) 20/03/2018 डाउनलोड(2 MB)
भामरागड तालुका प्रोफाईल (जनगणना २०११) 20/03/2018 डाउनलोड(461 KB)
एटापल्ली तालुका प्रोफाईल (जनगणना २०११) 20/03/2018 डाउनलोड(461 KB)