बंद

दस्तऐवज

दस्तऐवज श्रेणीनुसार निवडा

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
मह्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक 03/04/2024 पहा (84 KB)
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कायदा – कोटपा कायदा २००३ 19/08/2019 पहा (5 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ 21/06/2018 पहा (639 KB)
लोकसेवा अध्यादेश 21/03/2018 पहा (274 KB)
जिल्हा एका दृष्टीक्षेपात 20/03/2018 पहा (68 KB)
नागरिकांची सनद 20/03/2018 पहा (4 MB)
गडचिरोली जिल्हा प्रोफाइल 23/10/2020 पहा (223 KB)
गडचिरोली जिल्हा प्रोफाईल (जनगणना २०११) 20/03/2018 पहा (451 KB)
महाराष्ट्र राज्य प्रोफाईल (जनगणना २०११) 20/03/2018 पहा (2 MB)
भामरागड तालुका प्रोफाईल (जनगणना २०११) 20/03/2018 पहा (461 KB)