बंद

खरीप २०१७ मध्ये कापूस व धान पिकांवर किडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप यादी (तिसरा टप्पा)

तहसीलचे नाव पीडीएफ फाईल
आरमोरी फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 1.5 एमबी)
भामरागड फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 626 केबी)
चामोर्शी फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 873 केबी)
धानोरा फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 3.5 एमबी)
देसाईगंज(तिसरा हफ्ता भाग १) फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 7 एमबी)
देसाईगंज(तिसरा हफ्ता भाग २) फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 7.5 एमबी)
गडचिरोली फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 8.7 एमबी)
कोरची फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 1.6 एमबी)
कुरखेडा फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 1.2 एमबी)
मुलचेरा फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 5.3 एमबी)