बंद

खरीप २०१७ मध्ये कापूस व धान पिकांवर किडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप यादी (दुसरा टप्पा)

तहसीलचे नाव पीडीएफ फाईल
आरमोरी फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 2.2 एमबी)
भामरागड फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 3.7 एमबी)
चामोर्शी फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 1.4 एमबी)
धानोरा फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 249 केबी)
देसाईगंज फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 8.8 एमबी)
गडचिरोली(दुसरा हफ्ता भाग १) फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 7.6 एमबी)
गडचिरोली(दुसरा हफ्ता भाग २) फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 4.9 एमबी)
कोरची फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 748 केबी)
कुरखेडा फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 7.7 एमबी)
मुलचेरा फाइल डाऊनलोड (पीडीएफ, 5.6 एमबी)