बंद

कोण कोणाचे

कोण कोणाचे विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली

नाव पदनाम दूरध्वनी
श्री. संजय दैने. भाप्रसेजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी07132-222001
श्री. विजय भाकरेप्र.अपर जिल्हाधिकारी07132-222003
श्री. सुनील सूर्यवंशीनिवासी उपजिल्हाधिकारी07132-222005
श्री. विवेक साळुंखेप्र. उपजिल्हाधिकारी रोहयो07132-222009
श्री. प्रसेनजित प्रधानउपजिल्हाधिकारी भूसंपादन07132-222011
डॉ. विवेक घोडकेउपजिल्हा निवडणूक अधिकारी07132-222011
श्री. प्रवीण गुज्जनवारजिल्हाधिकारी यांचे लघुलेखक07132-222001
श्री. शिवशंकर टेंभुर्णेजिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी07132-222509
श्री. संजय पवारतहसीलदार आस्थापना07132-222005
श्री. उमेश बरडेजिल्हा खनिकर्म अधिकारी07132-222005

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अहेरी

नाव पदनाम दूरध्वनी
श्री. विजय भाकरेअपर जिल्हाधिकारी07133-202250

तहसीलदार

नाव पदनाम दूरध्वनी
श्री. प्रशांत घोरुडेतहसिलदार चामोर्शी07135-235038
श्रीमती. आम्रपाली लोखंडेप्र. तहसीलदार धानोरा07138-254023
श्री. एस. डी. मानेतहसीलदार आरमोरी07137-266560
श्री. पी. एम. गड्डमतहसीलदार कोरची07139-230004
श्रीमती. प्रिती डूडलकरतहसीलदार देसाईगंज (वडसा)07137-272152
श्री. आर. एम. कुंभरेतहसीलदार कुरखेडा07139-245433
श्री. किशोर बागडेतहसीलदार भामरागड07134-220039
श्री. हेमंत मोहरेप्र. तहसीलदार गडचिरोली07132-233019
श्री. हेमंत गांगुर्डेतहसीलदार , एटापल्ली07136-223122
श्री. जितेंद्र शिकतोडेतहसीलदार सिरोंचा07131-233129

उप विभागीय अधिकारी

नाव पदनाम दूरध्वनी
श्री. राहुल कुमार मीना (भाप्रसे)उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली07132-233015
श्री. आदित्य जीवने (भाप्रसे)उप विभागीय अधिकारी , अहेरी07133-272041
श्री. आदित्य जीवने (भाप्रसे)प्र. उप विभागीय अधिकारी, एटापल्ली07136-223550
श्री. विवेक साळुंखेउप विभागीय अधिकारी, कुरखेडा07139-245153
श्रीमती. मानसी (भाप्रसे)उप विभागीय अधिकारी, देसाईगंज (वडसा)07137-272370
श्री. प्रशांत घोरुडेप्र. उप विभागीय अधिकारी, चामोर्शी07135-235035