बंद

कोण कोणाचे

कोण कोणाचे विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली

नाव पदनाम दूरध्वनी
श्री. संजय मीणा, भाप्रसेजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी07132-222001
श्री.धनाजी पाटीलप्र.अपर जिल्हाधिकारी07132-222003
श्री.समाधान शेंडगेनिवासी उपजिल्हाधिकारी07132-222005
श्रीमती.विजया जाधवउपजिल्हाधिकारी रोहयो07132-222009
श्री. धनाजी पाटीलउपजिल्हाधिकारी भूसंपादन07132-222011
श्री. समाधान शेंडगेप्र. उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी07132-222011
श्री. प्रवीण गुज्जनवारजिल्हाधिकारी यांचे लघुलेखक07132-222001
श्री. शिवशंकर टेंभुर्णेजिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी07132-222509
श्री. एम. आर. टिकलेतहसीलदार आस्थापना07132-222005
श्री.रणज्योतसिंग सोखीजिल्हा खनिकर्म अधिकारी07132-222005

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अहेरी

नाव पदनाम दूरध्वनी
श्री.धनाजी पाटीलप्र.अपर जिल्हाधिकारी07133-202250

तहसीलदार

नाव पदनाम दूरध्वनी
श्री. संजय नागटिळकतहसिलदार चामोर्शी07135-235038
श्री. विरेन्द्र जाधवतहसीलदार धानोरा07138-254023
श्री. कल्याणकुमार डहाटतहसीलदार आरमोरी07137-266560
श्री. सोमनाथ माळीप्र. तहसीलदार कोरची07139-230004
श्री. संतोष महालेतहसीलदार देसाईगंज (वडसा)07137-272152
श्री. सोमनाथ माळीतहसीलदार कुरखेडा07139-245433
श्री.अनमोल कांबळेप्र. तहसीलदार भामरागड07134-220039
श्री. महेंद्र गणवीरतहसीलदार गडचिरोली07132-233019
श्री.ओंकार ओतारीप्र. तहसीलदार , एटापल्ली07136-223122
श्री. जितेंद्र शिकतोडेतहसीलदार सिरोंचा07131-233129

उप विभागीय अधिकारी

नाव पदनाम दूरध्वनी
डॉ. मैनक घोष. (भा. प्र. से.)उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली07132-233015
श्री. अंकित (भा.प्र.से)उप विभागीय अधिकारी , अहेरी07133-272041
श्री. शुभम गुप्ता (भा.प्र.से)उप विभागीय अधिकारी , एटापल्ली07136-223550
श्री.दर्शन निकाळजेउप विभागीय अधिकारी, कुरखेडा07139-245153
श्री.जे.पी. लोंढेउप विभागीय अधिकारी, देसाईगंज (वडसा)07137-272370
श्री.यु.एम.तोडसामउप विभागीय अधिकारी, चामोर्शी07135-235035