बंद

PIL 102/2012 कब्जे हक़्क़ / भाडेपट्ट्याने वाटप जमिनीचे आदेश प्रशिद्ध करणेबाबत

तहसीलचे नाव शेतीसाठी (पीडीएफ फाईल) कब्जेहक़्क़(पीडीएफ फाईल)
अहेरी
आरमोरी Armori Patte-1 Armori file 1
आरमोरी Armori Patte-2 Armori file 2
आरमोरी Armori Patte-3 Armori file 3
आरमोरी Armori Patte-4 Armori file 4
आरमोरी Armori Patte-5
आरमोरी Armori Patte-6
आरमोरी Armori Patte-7
आरमोरी Armori Patte-8
भामरागड Bham-1 Bham-2_
भामरागड Bham-3_
चामोर्शी file 1 Chamorshi file 1
चामोर्शी file 2 Chamorshi file 2
चामोर्शी file 3 Chamorshi file 3
चामोर्शी file 4 Chamorshi file 4
चामोर्शी file 5 Chamorshi file 5
चामोर्शी file 6 Chamorshi file 6
चामोर्शी file 7 Chamorshi file 7
चामोर्शी file 8 Chamorshi file 8
चामोर्शी file 9 Chamorshi file 9
चामोर्शी
चामोर्शी file 11
धानोरा Dhanora file 1
धानोरा Dhanora file 2
धानोरा Dhanora file 3
देसाईगंज Wadsa file 1
देसाईगंज Wadsa file 2
देसाईगंज Wadsa file 3
देसाईगंज Wadsa file 4
देसाईगंज Wadsa file 5
देसाईगंज Wadsa file 6
देसाईगंज Wadsa file 7
देसाईगंज Wadsa file 8
देसाईगंज Wadsa file 9
देसाईगंज Wadsa file 10
देसाईगंज Wadsa file 11
देसाईगंज Wadsa file 12
देसाईगंज Wadsa file 13
देसाईगंज Wadsa file 14
देसाईगंज Wadsa file 15
देसाईगंज Wadsa file 16
देसाईगंज Wadsa file 17
देसाईगंज Wadsa file 18
देसाईगंज Wadsa file 19
देसाईगंज Wadsa file 20
देसाईगंज Wadsa file 21
देसाईगंज Wadsa file 22
देसाईगंज Wadsa file 23
देसाईगंज Wadsa file 24
देसाईगंज Wadsa file 25
देसाईगंज Wadsa file 26
देसाईगंज Wadsa file 27
देसाईगंज Wadsa file 28
देसाईगंज Wadsa file 29
देसाईगंज Wadsa file 30
गडचिरोली Gadchiroli-1 Gadchiroli file 1
गडचिरोली Gadchiroli-2 Gadchiroli file 2
गडचिरोली Gadchiroli-3 Gadchiroli file 3
गडचिरोली Gadchiroli-4 Gadchiroli file 4
गडचिरोली Gadchiroli-5 Gadchiroli file 5
गडचिरोली Gadchiroli-6 Gadchiroli file 6
गडचिरोली Gadchiroli-7 Gadchiroli file 7
गडचिरोली Gadchiroli-8 Gadchiroli file 8
गडचिरोली Gadchiroli-9 Gadchiroli file 9
गडचिरोली Gadchiroli-10
गडचिरोली Gadchiroli-11
गडचिरोली Gadchiroli-12
गडचिरोली Gadchiroli-13
गडचिरोली Gadchiroli-14
कोरची Korchi file 1
कुरखेडा Kurkheda-1 Kurkheda file 1
कुरखेडा Kurkheda-2 Kurkheda file 2
कुरखेडा Kurkheda-3 Kurkheda file 3
कुरखेडा Kurkheda-4 Kurkheda file 4
कुरखेडा
मुलचेरा Mulchera file 1
मुलचेरा Mulchera file 2
मुलचेरा Mulchera file 3
एटापल्ली etapalli 1 Ettapalli file 1
एटापल्ली etapalli 2 Ettapalli file 2
एटापल्ली etapalli 3 Ettapalli file 3
एटापल्ली etapalli 4 Ettapalli file 4
एटापल्ली