बंद

गडचिरोली जिल्ह्यातील नगर पंचायत स्तरावर प्रसिध्द करण्यात येणाऱ्या ना. मा. प्र. संवर्गाच्या सदस्य पदांच्या आरक्षणाच्या हरकती तसेच सुचना दिनांक 16 नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत मागविणेबाबत

गडचिरोली जिल्ह्यातील नगर पंचायत स्तरावर प्रसिध्द करण्यात येणाऱ्या ना. मा. प्र. संवर्गाच्या सदस्य पदांच्या आरक्षणाच्या हरकती तसेच सुचना दिनांक 16 नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत मागविणेबाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
गडचिरोली जिल्ह्यातील नगर पंचायत स्तरावर प्रसिध्द करण्यात येणाऱ्या ना. मा. प्र. संवर्गाच्या सदस्य पदांच्या आरक्षणाच्या हरकती तसेच सुचना दिनांक 16 नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत मागविणेबाबत

गडचिरोली जिल्ह्यातील नगर पंचायत स्तरावर प्रसिध्द करण्यात येणाऱ्या ना. मा. प्र. संवर्गाच्या सदस्य पदांच्या आरक्षणाच्या  हरकती तसेच सुचना दिनांक 16 नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत मागविणेबाबत

12/11/2021 16/11/2021 पहा (371 KB)