बंद

कलम 11 (1) ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिध्द करणे व प्रतिवेदन सदर करण्याबाबत -गावे – तळोधी मोकासा, खोर्दा चक, कुरुड, हिवरगाव, आमगाव महाल – उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी जि. गडचिरोली

कलम 11 (1) ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिध्द करणे व प्रतिवेदन सदर करण्याबाबत -गावे – तळोधी मोकासा, खोर्दा चक, कुरुड, हिवरगाव, आमगाव महाल – उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी जि. गडचिरोली
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
कलम 11 (1) ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिध्द करणे व प्रतिवेदन सदर करण्याबाबत -गावे – तळोधी मोकासा, खोर्दा चक, कुरुड, हिवरगाव, आमगाव महाल – उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी जि. गडचिरोली

कलम 11 (1) ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिध्द करणे व प्रतिवेदन सदर करण्याबाबत -गावे – तळोधी मोकासा, खोर्दा चक, कुरुड, हिवरगाव, आमगाव महाल – उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी जि. गडचिरोली

03/03/2020 31/05/2020 पहा (9 MB)