मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

निविदा सूचना

सन २०१६-२०१७ या वर्षाचे रेतीघाट लिलावाबाबत

बारदाना विक्रीची जाहिराती ई-निविदा (पुरवठा शाखा)

जाहिर ई-लिलाव सुचना (पुरवठा शाखा) गडचिरोली

"अ" वर्ग नदीघाट जाहीर लिलाव सन २०१६-२०१७

 

 

 

 

 

              महाराष्ट्र शासन ई-निविदा                 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 19/07/2016

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली