मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

गडचिरोली जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांची माहिती

अ.क्र.

मा. आमदार/ खासदार यांचे नाव

पदनाम

निर्वाचन क्षेत्र

पत्ता

संपर्क क्रमांक

श्री. अशोक नेते

खासदार

गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र

गडचिरोली
ता. गडचिरोली
जिल्हा- गडचिरोली

07132-233710
09823859799
09420757999

श्री. डॉ. देवराव मडगुजी होळी

आमदार

गडचिरोली विधानसभा क्षेत्र

हनुमान वार्ड न.१
ता.चामोर्शी
जि. गडचिरोली

9404555827

श्री. अम्ब्रीशराव राजे सत्यवानराव आत्राम

आमदार

अहेरी विधानसभा क्षेत्र

राजमहाल अहेरी
ता. अहेरी
जि. गडचिरोली

9422555678

श्री. कृष्णा दामाजी गजबे

आमदार

आरमोरी विधानसभा क्षेत्र

पोटगाव
पो. विहिरगाव
ता.देसाईगंज
जि. गडचिरोली

9765239942

 

 

                              

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 19/07/2016

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली