मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

गडचिरोली जिल्ह्यातील माजी जिल्हाधिकारी यांचा कार्यकाल


अ.क्र.
जिल्हाधिकारी यांची माहिती
पासून
पर्यंत
 
श्री. आर.आर. गायकवाड
२६.०८.१९८२
२४.०५.१९८५
 
श्री. मुन्शिलाल गौतम
२४.०५.१९८५
२९.०५.१९८७
 
श्री. अरुण पाटणकर
१८.०६.१९८७
०६.०८.१९८८
 
श्री. ए.एम. खान
१२.०९.१९८८
११.०८.१९८९
 
श्री. डॉ. पी.एस. मीना
१८.०९.१९८९
२२.०७.१९९१
 
श्री. सुधीर श्रीवास्तव
२२.०७.१९९१
१०.०६.१९९२
 
श्री. सुब्रत राथो
११.०६.१९९२
०९.०५.१९९४
 
श्री. संजय भाटिया
१५.०५.१९९४
०४.०८.१९९५
 
श्री. बिपिन मल्लिक
२०.१०.१९९५
२४.१२.१९९६
 
१०
श्री. नितीन गद्रे
२५.१२.१९९६
१४.१०.१९९८
 
११
श्री. आशिष कुमार सिंग
१५.१०.१९९८
०८.०७.१९९९
 
१२
श्री. बि.व्ही. गोपाल रेड्डी
०९.०७.१९९९
१३.०४.२००१
 
१३
श्री. आर. ए. राजीव
०३.०५.२००१
१४.०६.२००१
 
१४
श्री. एम.एम. अडतानी
०५.०७.२००१
२२.०४.२००२

१५
श्री. ए.दि. काळे
०६.०५.२००२
०९.०५.२००५

१६
श्री. एस. ए. तागडे
०९.०५.२००५
१६.०८.२००६

१७
श्री. निरंजन कुमार सुधांशु
१६.०८.२००६
२१.०२.२००९

१८
श्री. अतुल पाटणे
०३.०३.२००९
०६.०६.२०११

17
श्री. अभिषेक कृष्णा
०६.०६.२०११
१०.०९.२०१३

18
श्री. रणजीत कुमार
१०.०९.२०१३
१.०५.२०१६

19
श्री.ए.एस.आर.नायक
१६.०५.२०१६
०१.०१.२०१८

20
श्री.शेखर सिंह (भाप्रसे)
०१.०१.२०१८
-

                              

              मुख्यपृष्ट

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 19/07/2016

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली