मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

गावनिहाय दारिद्र रेषेखालील लोकांची यादी ( सर्वे २००२ नुसार)

*बीपीएल यादी पाहण्याकरिता पाहिजे त्या तालुक्याच्या नावावर क्लिक करा

अ.क्र.

तालुका विभागाचे नाव

गडचिरोली

चामोर्शी

धानोरा

मुलचेरा

आरमोरी

देसाईगंज

कुरखेडा

कोरची

अहेरी

१०

सिरोंचा

११

एटापल्ली

१२

भामरागड

              मुख्यपृष्ट