मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

विविध शासकीय योजनेच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील लाभार्थींची यादी

*आवश्यक माहिती पाहण्याकरिता कृपया योजनेच्या नावावरती क्लिक करा.

अ.क्र.

विवरण

1

पशु संवर्धन विभागाच्या योजनेच्या लाभार्थींची यादी (2017-18)

2

बायोगॅस योजनेच्या लाभार्थींची यादी (सन 2007 ते 2009 )

3

बायोगॅस योजनेच्या लाभार्थींची यादी (सन 2009 ते 2013)

4

जिल्ह्यातील स्वयं बचत गटाची यादी -एसजीएसवाय योजना

5

संजय गांधी योजनेच्या लाभार्थींची यादी

6

वन हक्क कायदा २००६ योजनेच्या लाभार्थींची यादी

             

                              

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 12/01/2018

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली