मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

जिल्हा प्रशासन गडचिरोली

  गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री:-
                                     श्री.राजे अम्ब्रीशराव राजे सत्यवानराव आत्राम (आदिवासी विकास राज्यमंत्री )

 गडचिरोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी :-
                                      श्री.ए.एस.आर.नायक

गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी यांची माहिती

अ.क्र.

पदनाम

अधिकाऱ्याचे नाव

दूरध्वनी क्र.

जिल्हाधिकारी

श्री.ए.एस.आर.नायक

(07132)222001

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी

श्री. महेश वी. आव्हाड (अतिरिक्त)

(07132)222003

निवासी उपजिल्हाधिकारी

श्री.दुर्वेश सोनवणे

(07132)222005

जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी

श्री. शिवशंकर टेंभूरने

(07132)222509

उपजिल्हाधिकारी (रोहयो)

श्री.जयंत पिंपळगावकर

(07132)222009

जिल्हा पुरवठा अधिकारी

श्री. आर.आर. चांदुरकर

(07132)222007

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन)

श्री.सुनिल डी.सुर्यवंशी

(07132)222011

जिल्हा नियोजन अधिकारी

श्री.अनिल गोतमारे

(07132)222013

उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी

श्री.सुनिल डी.सुर्यवंशी (प्रभारी)

(07132)222011

१०

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी

श्री. ओ.शे.भोंड

(07132)222005

११

तहसिलदार ( आस्थापना)

वाय.टी.धाईत

(07132)222005

१२

तहसिलदार (सामान्य)

श्री.महेंद्र सोनोने

(07132)222017

१३

जिल्हाधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक

श्री. बी.एम. येरमे

(07132)222001

उपविभागानिहाय राजस्व अधिकारी यांची माहिती

उपविभाग गडचिरोली

अ,क्र.

पदनाम

अधिकाऱ्याचे नाव

दूरध्वनी क्र.

उपविभागीय अधिकारी व सहाय्यक जिल्हाधिकारी

श्री. कौस्तुभ दिवेगांवकर, भा.प्र.से.

(07132)233015

तहसिलदार, गडचिरोली

श्री.एस.व्ही.खांडरे

(07132)233019

तहसिलदार, धानोरा

श्री.धर्मेंद्र गणवीर

(07138)254023

उपविभाग चामोर्शी

अ.क्र.

पदनाम

अधिकाऱ्याचे नाव

दूरध्वनी क्र.

उपविभागीय अधिकारी

श्री.जी.एम.तळपाडे

(07135)235035

तहसिलदार, चामोर्शी

श्री.ए.डी.येरचे

(07135)235038

तहसिलदार, मुलचेरा

श्री.ए.एस.कांबळे

(07135)271093

उपविभाग अहेरी

अ.क्र.

पदनाम

अधिकाऱ्याचे नाव

दूरध्वनी क्र.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी

श्री. महेश वी. आव्हाड

(07133)202250

२.

उपविभागीय अधिकारी व सहाय्यक जिल्हाधिकारी

श्री. एस.राममूर्ती, भा.प्र.से.

(07133)272041

तहसिलदार, अहेरी

श्री.प्रशांत घोरूडे

(07133)272044

तहसिलदार, सिरोंचा

श्री.अतुल चोरमारे

(07131)233129

उपविभाग एटापल्ली

अ.क्र.

पदनाम

अधिकाऱ्याचे नाव

दूरध्वनी क्र.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, अहेरी

श्री. महेश वी. आव्हाड

(07133)202250

उपविभागीय अधिकारी

डॉ.विपिन ईटनकर, भा.प्र.से.

-

तहसिलदार, एटापल्ली

श्री.एस.पी. खलाटे

(07136)223122

तहसिलदार, भामरागड

श्री.एन.टी.देशमुख

(07134)220039

उपविभाग देसाईगंज (वडसा)

अ.क्र.

पदनाम

अधिकाऱ्याचे नाव

दूरध्वनी क्र.

उपविभागीय अधिकारी

श्री. डी.जी.नान्हे

(07137)272370

तहसिलदार, वडसा

श्री.जी.टी.सोनवाने

(07137)272152

तहसिलदार, आरमोरी

श्री.एम.टी.वलथरे

(07137)266560

उपविभाग कुरखेडा

अ.क्र.

पदनाम

अधिकाऱ्याचे नाव

दूरध्वनी क्र.

उपविभागीय अधिकारी

श्रीमती शुभांगी आंधळे

(07139)245153

तहसिलदार, कुरखेडा

श्री. यू.एस.तोडसाम

(07139)245433

तहसिलदार, कोरची

श्री.विजय बुरुडे

(07139)230004

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 07/04/2017

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली