Home

About District

District Administration

Inside Collectorate

Tender Notice

Useful Links

RTI

Telephone Nos.

Recruitment Notice in Various Goverment Offices
जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागातील नोकर-पद भरती सूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली

*आवश्यक ती माहिती पाहण्याकरिता, योग्य त्या लिंकवर क्लिक करा.(updated on 16.03.2018)

अ.क्र.

विवरण

1.

आरोग्य विभाग सामान्य रूग्णालय,गडचिरोली
ART वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी-रिक्तपद भरतीबाबतची जाहिरात

2.

जाहिरात- कृषी सेवक पदभरती 2018 नागपूर विभाग
शुद्धीपत्रक

3.

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, गडचिरोली
i)वैद्यकिय अधिकारी,(एम बी बी एस )गट -अ ची पदे नामनिर्देशानाने भरण्याकरिता जाहिरात
ii)वैद्यकिय अधिकारी,(एम बी बी एस )गट -अ ची पदे नामनिर्देशानाने भरण्याकरिता संक्षिप्त कार्यक्रम - समुपदेशनाने प्रत्यक्ष मुलाखत व निवड

4.

i) आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, गडचिरोली
वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ च्या रिक्त पदावर बी.ए.एम.एस. अर्ह्रताधारक उमेदवार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याकरिता जाहीरात
ii) वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ च्या रिक्त पदावर बी.ए.एम.एस. अर्ह्रताधारक उमेदवार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याकरितापात्र उमेदवारांची यादी व मुलाखतीची तारीख       

5.

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, गडचिरोली
मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी पदभरती जाहीरात
      

6.

i) जिल्हा बाल सरंक्षण कक्ष ,जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय गडचिरोली कंत्राटी पदभरती जाहिरात.
ii)
शुद्धीपत्रक
iii)
जिल्हा बाल सरंक्षण कक्षातील पदाची पात्र व अपात्र यादी
iv)
जिल्हा बाल सरंक्षण अधिकारी या पदाच्या उमेदवाराकरिता सुचना
      

7.

जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील "लिपिक टंकलेखक/गोदामपाल/गोदाम लिपिक", "वाहन चालक" (गट-क) व "शिपाई/गोदाम पहारेकरी/हमाल कम स्वीपर" (गट-ड) संवर्गातील रिक्त पदे भरतीबाबत
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करावे
लिपिक टंकलेखक/शिपाई पदभरती अंर्तगत मूळ प्रमाणपत्र तपासणी संबंधाने प्रेस नोट
लिपिक टंकलेखक पदभरती अंर्तगत मूळ प्रमाणपत्र तपासणी संबंधाने सुचना
शिपाई पदभरती अंर्तगत मूळ प्रमाणपत्र तपासणी संबंधाने सुचना
वाहन चालक पदभरती अंर्तगत मूळ प्रमाणपत्र तपासणी व व्यावसायीक चाचणी संबंधाने प्रेस नोट
वाहन चालक पदभरती अंर्तगत मूळ प्रमाणपत्र तपासणी व व्यावसायीक चाचणी संबंधाने सुचना
लिपिक टंकलेखक पदभरती अंर्तगत अंतिम निवड यादी
वाहन चालक पदभरती अंर्तगत अंतिम निवड यादी
शिपाई पदभरती अंर्तगत अंतिम निवड यादी
      

8.

तलाठी पदभरती-२०१६ ची जाहिरात
गडचिरोली जिल्हयातील अनुसूचित क्षेत्रातील गावांची यादी
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करावे
तलाठी पदभरती-२०१६ आदर्श उत्तर तालीका
तलाठी पदभरती-२०१६ आक्षेपाचे निरसन
तलाठी पदभरती-२०१६ आदर्श अंतिम उत्तर तालीका
तलाठी पदभरती अंर्तगत मूळ प्रमाणपत्र तपासणी संबंधी प्रेस नोट
तलाठी पदभरती अंर्तगत मूळ प्रमाणपत्र तपासणी संबंधी सुचना
तलाठी पदभरती अंर्तगत अंतिम निवड यादी
      

9.

जिल्हा परिषद, गडचिरोली
i) उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक पदभरती २०१६ (पेसा)
ii)
उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक पदभरती २०१६ (नॉन पेसा)
iii)
उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक पदभरती २०१६ - अंतिम निवड यादी
      

             

             

             

             

                              

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|HOME |

|Sitemap |

|Disclaimer and Policies |

|Help|

|Contact Us|

Website last updated on 16/03/2018

© Website designed and developed by National Informatics Centre Gadchiroli